Terminal server - fjärrskrivbord

Fjärrskrivbord – det moderna sättet att jobba på

Anslutning till fjärrskrivbord är en teknik som gör att du kan sitta vid en dator och ansluta till en server på en annan plats. Du kan till exempel ansluta till din server från hemdatorn eller läsplatta och ha tillgång till alla dina program, filer och nätverksresurser som om du satt framför datorn på jobbet. Du kan låta vissa program vara igång när du lämnar jobbet och när du kommer hem se din servers skrivbord på din hemdator med samma program igång.

Kontakta oss gärna för mer information